AKTIVITI SEMASA JKM
UNDIAN AWAM
Adakah perkhidmatan pemulihan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) memberi manfaat dan faedah besar kepada OKU dan masyarakat setempat ?
  • Setuju
  • Kurang Setuju
  • Tidak Setuju
Semak Keputusan