Top banner 1

  Pengumuman:

Perjumpaan PKMN Bersama KB/KU, PKMD dan Ketua Institusi

Perjumpaan Pengarah Bersama Ketua Bahagian/Ketua Unit/Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Dan Ketua Institusi pada 8.2.2018 (Khamis) jam 9.00 pagi bertempat di Bilik Gerakan, JKM Negeri.