Top banner 1

  Pengumuman:

PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API BAGI SEMBILAN (9) MINI DEPOH DI EMPAT (4) BUAH PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH NEGERI TERENGGANU BAGI TEMPOH 15 OKTOBER 2020 HINGGA 14 FEBRUARI 2021

PELAWAAN SEBUT HARGA
PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API
BAGI SEMBILAN (9) MINI DEPOH DI EMPAT (4) BUAH
PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH NEGERI TERENGGANU
BAGI TEMPOH 15 OKTOBER 2020 HINGGA 14 FEBRUARI 2021


NO. SEBUT HARGA           :     JKMN.TRG. 02/2020
            TARIKH PELAWA         :     28 Julai 2020 (SELASA)
                           TARIKH TUTUP        :     10 Ogos 2020 (ISNIN) 12:00PM

 
Dokumen Sebut Harga ini boleh didapati secara percuma di :

 
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Terengganu
Tingkat 1 Wisma Negeri, Jalan Pejabat
20564 Kuala Terengganu, Terengganu
 
MUAT TURUN IKLAN : IKLAN SEBUTHARGA