Top banner 1

MENGENAI JKM

VISI, MISI & OBJEKTIF

Visi
"Peneraju Utama Kebajikan Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat"

Misi
"Memperkasa Kumpulan Sasar Ke arah Kesejahteraan Sosial"

Moto
"Berkat Berjasa"

Objektif
  • Memberi perlindungan dan pemulihan kepada kumpulan sasar Jabatan;
  • Membangunkan masyarakat melalui perubahan sikap dan peningkatan keupayaan untuk berdikari;
  • Mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang; dan
  • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan kebajikan dan pembangunan sosial yang profesional dan perkongsian tanggungjawab yang strategik.