Top banner 1

PERKHIDMATAN

PELAKSANAAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT

Terdapat lima (5) tahap pelaksanaan perintah khidmat masyarakat seperti berikut:-
 
Tahap I: Sebelum pelaksanaan PKM
1)  Pegawai PKM menerima waran perintah khidmat masyarakat dari pesalah
2)  Pelatih melapor diri di PKMD/J/C
3)  Pegawai PKM merancang intervensi dan aktiviti yang bersesuaian dengan pesalah
 
Tahap II: Hukuman
Pelaksanaan aktiviti khidmat masyarakat adalah lebih kurang tiga puluh peratus (30%) daripada jumlah jam agregat atau bergantung kepada skor dan tidak melebihi lapan (8) jam sehari. Aktiviti seperti berikut:

1)  Pemuliharaan bangunan & landskap
2)  Penyelenggaraan landskap & taman permainan
3)  Pembaikan kecil
4)  Penyajian makanan
5)  Pengurusan diri penghuni rumah kebajikan
6)  Dan lain-lain
 
Tahap III: Pemulihan
Pesalah akan melaksanakan aktiviti yang mengandungi elemen pembentukan jati diri dan pembangunan kerjaya serta kemahiran.

Tahap IV: Penginsafan
Pesalah akan melaksanakan aktiviti yang mengandungi elemen kerohanian dan penglibatan ibubapa serta penjaga.
 
Tahap V: Bahagian Pengintegrasian & Penamatan
Pesalah akan melaksanakan aktiviti bersama masyarakat bagi memberi persediaan kembali ke pangkuan masyarakat.
 
Tempat Pelaksanaan PKM:-
1)  Institusi JKM
2)  Premis-premis kerajaan
3)  Pusat Pemulihan Komuniti
4)  Pusat Aktiviti Kanak-kanak
5)  Pihak Berkuasa Tempatan
6)  Pusat aktiviti Warga Emas
7)  Home Help Services
8)  Masjid dan rumah ibadat
9)  Institusi Ngo yang berdaftar
10) Dan lain-lain
           
 
Tarikh Kemaskini : 06/08/2019