Top banner 1

PERKHIDMATAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT

SOALAN LAZIM
PERKHIDMATAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT
 
 1. Siapakah pesalah muda
 • Mereka yang berumur 18 hingga 21 tahun yang diperintahkan untuk menjalani perintah khidmat masyarakat oleh mahkamah.
 
 1. Apakah Tujuan Perintah Khidmat Masyarakat?
 • Perintah Khidmat Masyarakat ini merupakan salah satu perintah alternative yang boleh dikenakan kepada pesalah muda yang berumur 18 hingga 21 tahun.
 • Perintah Khidmat Masyarakat bermatlamat untuk mencegah pesalah muda daripada mengulangi kesalahan jenayah pada masa hadapan dengan mengembalikan mereka ke pangkuan masyarakat.
 1. Apakah objektif perintah khidmat masyarakat
 
 • Hukuman - melalui pelucutan masa lapang pesalah dan memberikan suatu tanggungjawab ke atas mereka untuk dilaksanakan. Hukuman yang diberikan bukan mengikut keselesaan dan keperluan pasalah.
 
 • Pemulihan - dengan meransang tanggungjawab sosial dan menjadikan program khidmat masyarakat sebagai suatu pengalaman berfaedah kepada pesalah muda.
 
 • Penginsafan - dengan mewujudkan ruang bagi pesalah muda menjalani pemulihan akhlak menawarkan faedah nyata kepada masyarakat.
 
 1. Dimanakah Pesalah Muda boleh menjalani Program Perintah Khidmat Masyarakat?
 • Para pesalah muda yang diperintahkan untuk Khidmat Masyarakat akan menjalani perintah itu di institusi bawah kelolaan Jabatan Kebajikan Masyarakat.
 • 47 buah institusi telah dikenalpasti, PBT, PDK,PAKK
 
 
 1. Apakah aktiviti yang boleh dilakukan semasa menjalani Perintah Khidmat Masyarakat?
 • Aktiviti yang telah dikenalpasti untuk pesalah muda menjalani program adalah seperti pemuliharaan kawasan dan lanskap, pemuliharaan bangunan, pembaikan kecil, housekeeping, penyajian makanan, jagaan dan pengurusan penghuni serta aktiviti-aktiviti lain yang difikirkan bersesuaian.
 1. Nyatakan 5 cara komunikasi teraputik.
 
 • Duduk berhadapan sisi
 • Menunjukkan sikap terbuka
 • Condong sedikit kearah klien
 • Memandang wajah klien
 • Tenang dan santai
 
 1. Nyatakan ciri-ciri teknik komunikasi teraputik
 
 • Mendengar dengan penuh perhatian
 • Menunjukkan penerimaan
 • Membuat pertanyaan yang berkaitan
 • Memparafrasa
 • Mengklasifikasi
 • Fokus
 • Menyatakan hasil pemerhatian
 • Memberi informasi
 • Diam
 • Meringkas
 • Memberi penghargaan
 • Menggalakkan klien memulakan komunikasi
 • Menyusun peristiwa secara teratur
 • Memberi peluang kepada klien untuk menjelaskan persepsinya
 • Refleksi
 
 1. Nyatakan 5 teknik lanjutan seliaan
 
 • Mengingat semula
 • Quid pro quo
 • Konfrantasi
 • Pertikai(Dispute)
 • Konsultasi
 
 1. Apakah cara berkesan untuk menjadi asertif
 
 • Pamirkan bahasa badan yang ada penerimaan dan sopan
 • Gunakan ganti nama diri pertama
 • Menyatakan fakta
 • Akui perasaan orang lain dan perasaan kita
 • Permintaan yang jelas
 • Pengulangan jika perlu
 
 1. Apakah teknik yang digunakan untuk situasi rumit dalam komunikasi asertif
 
 • Piring hitam rosak
 • Kabus
 • Transaksi isi kandungan komunikasi kepada proses komunikasi
 • Penyejukan
 • Penyataan asertif/tindakan penamatan
 • Ringkasan
 
 1. Sejauh manakah persepsi rakyat Malaysia terhadap Perintah Khidmat Masyarakat?
 
 • Tiada kajian khusus dibuat terhadap persepsi masyarakat Malaysia, Namun di peringkat ibubapa kepada pesalah muda, mereka gembira dan bersyukur kerana anak-anak mereka yang telah melakukan kesalahan undang-undang dikenakan Perintah Khidmat Masyarakat dan tidak didenda atau dipenjarakan.
 
 
 1. Jenis perkhidmatan yang disalurkan?
 • Pesalah muda akan diarahkan melaksanakan kerja-kerja komuniti seperti berikut
 • Aktiviti yang dilaksanakan
 • Pemuliharaan kawasan
 • Pemuliharaan bangunan
 • Lanskap
 • Kebersihan taman permainan
 • Kebersihan tempat rekreasi dan riadah
 • Penyelenggaraan padang
 • Pembaikan kecil
 • Housekeeping
 • Penyajian makanan
 • Penyelenggaraan surau
 • Pengurusan diri penghuni
 
 1. Bagaimanakah cara melaksanakannya, berapa jenis pegawai yang terlibat, khidmat tempatan, dan tempoh masa perkhidmatan?
 
Untuk melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat (PKM), JKM telah menyediakan Peraturan Tetap Operasi (SOP)  seperti yang berikut:
 1. Prosedur kerja pegawai di Daerah/Jajahan/Bahagian/Negeri apabila menerima waran Perintah Khidmat Masyarakat (PKM).
 2. Prosedur penyediaan Laporan Sosial Pesalah Muda PKM.
 3. Prosedur kerja PKM di institusi / pihak berkuasa tempatan (PBT) / agensi penempatan.
 4. Prosedur kerja apabila berlakunya perlanggaran PKM.
 5. Prosedur perpindahan penempatan PKM.
 6. Prosedur penamatan PKM.
Pada masa ini Perintah Khidmat Masyarakat dilaksanakan di 47 buah institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat di seluruh Malaysia, di Pusat Aktiviti Kanak-kanak, Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Jajahan/Bahagian, Pusat Pemulihan Dalam Komuniti, Pusat Jagaan Harian Warga Tua dan juga telah dikembangkan pelaksanaannya ke Pihak Berkuasa Tempatan ( PBT ) di beberapa buah negeri di Malaysia.
 
 1. Kesalahan yang boleh dijatuhkan hukuman Perintah Khidmat Masyarakat adalah:
 • Kesalahan kali pertama
 • Kesalahan ringan