Top banner 1

Bulan Kebajikan Negara 2017

PERKHIDMATAN

KEMUDAHAN DAN KEISTIMEWAAN KEPADA ORANG KURANG UPAYA

Kemudahan dan Keistimewaan bagi OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah seperti berikut:-
Senarai Kemudahan dan Keistimewaan bagi OKU