Top banner 1

PERKHIDMATAN

PROGRAM KHIDMAT BANTU DI RUMAH

Khidmat Bantu Di Rumah merupakan satu program yang memberi khidmat sokongan kepada warga emas terutama bagi mereka yang tinggal bersendirian semasa ketiadaan ahli keluarga di rumah. Program ini merupakan perkhidmatan yang bercorak pendampingan sosial (social outreach) kepada warga emas yang mana pekerja kes pergi ke rumah warga emas tanpa perlu menunggu mereka mendekati pekerja kes untuk memohon pertolongan.

Pekerja kes yang melaksanakan program ini adalah dalam kalangan sukarelawan yang dilatih dan melaksanakan tugas mereka berdasar konsep dan prinsip kesukarelaan. Khidmat bantu di rumah ini juga merupakan program yang berkonsepkan kebajikan sebagai tanggungjawab bersama yang mana penglibatan semua pihak diperlukan untuk menjayakannya.

Program Khidmat Bantu Di Rumah adalah amat diperlukan oleh warga emas bertujuan untuk :
  • memberi bantuan dan sokongan kepada warga emas menjalani kehidupan seharian mereka dengan lebih selesa, dihormati dan tidak merasai diri mereka disisihkan;
  • memberi bantuan dan sokongan kepada keluarga yang menjaga warga emas supaya terus mengambil tanggungjawab menjaga dan melindungi ahli keluarga yang tergolong sebagai warga emas;
  • menggerakkan peranan masyarakat dalam usaha membantu warga emas atau keluarga yang menjaga warga emas selaras dengan konsep masyarakat penyayang; dan
  • menggalakkan warga emas terus tinggal di kediaman masing-masing dan hidup dalam suasana kekeluargaan dan masyarakat.