Top banner 1

PERKHIDMATAN

PENGENALAN

Kumpulan Sasar
Sesiapa sahaja yang tersenarai di dalam golongan sasar jabatan layak untuk mendapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling iaitu :
  • Kanak-kanak (Mengikut tafsiran Akta Kanak-Kanak 2001 - individu berumur kurang daripada 18 tahun).
  • Orang Kurang Upaya.
  • Warga Tua (Individu berumur 60 tahun ke atas).
  • Orang Papa (Mengikut tafsiran Akta Orang Papa 1977).
  • Keluarga (Wanita dan gadis, Ibu / Bapa tunggal, Mangsa keganasan rumah tangga, Orang miskin dan mereka yang mempunyai masalah).
  • Mangsa Bencana
  • Pertubuhan Badan Sukarela