Top banner 1

PERKHIDMATAN

PENDAFTARAN ORANG KURANG UPAYA

OBJEKTIF  PENDAFTARAN OKU
  • Untuk mengetahui bilangan, taburan dan kategori OKU di negara ini bagi  maksud merancang program  berkaitan dengan pencegahan,   pendidikan, habilitasi dan rehabilitasi, latihan serta perkhidmatan.
  • Untuk merancang penyediaan kemudahan yang bersesuaian  dengan  keperluan OKU.
  • Untuk membolehkan OKU yang berdaftar mendapat perkhidmatan yang  bersesuaian menurut keperluan berdasarkan tahap kefungsian / ketidakupayaan mereka.
DEFINISI OKU
Mengikut Akta Orang Kurang Upaya 2008, “OKU termasuklah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan, boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam  masyarakat”.
 
KATEGORI OKU
Terdapat 7 kategori OKU yang boleh dipertimbangkan bagi tujuan pendaftaran OKU oleh   Jabatan  Kebajikan Masyarakat seperti berikut :
  
(i) Kurang Upaya Pendengaran -
Tidak dapat mendengar dengan jelas di kedua-dua telinga tanpa menggunakan alat bantuan pendengaran atau tidak dapat mendengar langsung walaupun dengan menggunakan alat bantuan pendengaran.  Terdapat empat tahap yang boleh dikategorikan sebagai OKU Pendengaran, iaitu :
 
                      Minimun                  15 - < 30 dB         (Kanak-Kanak)
                                                    20 - < 30 dB         (Dewasa)
                     Sederhana                30 - < 60 dB
                     Teruk (severe)           60 - < 90 dB  
                     Sangat teruk (profound)          > 90 dB
 
(ii) Kurang Upaya Penglihatan
Tidak dapat melihat atau mengalami penglihatan terhad di kedua-dua belah mata walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan seperti cermin mata atau kanta sentuh.  Terdapat dua tahap kurang upaya  penglihatan seperti berikut :-
 
Terhad   -  Penglihatan lebih teruk dari 6/18 tetapi sama dengan ataU lebih baik daripada 3/60                
                  walaupun dengan  menggunakan alat bantuan penglihatan atau medan   penglihatan kurang 
                  dari 20 darjah dari fixation.
Buta -        Penglihatan kurang daripada 3/60 atau medan  penglihatan kurang dari 10 darjah dari  fixation
 
(iii) Kurang Upaya Pertuturan 
Tidak boleh bertutur  sehingga menyebabkan gangguan berkomunikasi dengan sempurna dan tidak boleh difahami oleh mereka yang berinteraksi dengannya.  Keadaan ini adalah kekal atau tidak akan sembuh. Bagi kanak -kanak mestilah berdasarkan penilaian pada umur lima tahun  ke  atas.  Sekiranya ada kemusykilan, Pakar Otorinolaringologi hendaklah dirujuk.
 
(iv) Kurang Upaya Fizikal 
Ketidakupayaan anggota badan sama ada kehilangan atau tiada suatu anggota atau ketidakupayaan di   mana-mana bahagian badan yang mengalami keadaan seperti hemiplegia, paraplegia, tetraplegia, kehilangan anggota, kelemahan otot-otot yang mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan aktiviti asas seperti penjagaan diri, pergerakan dan pertukaran posisi   tubuh badan.  Kedaan ini boleh terjadi akibat daripada kecederaan (trauma) atau ketidakfungsian sistem saraf,  kardiovaskular, respiratori, hematologi, imunologi, urologi, hepatobiliari, muskuloskeletal, ginekologi dan lain -lain.
 
Contoh ketidakupayaan fizikal:
 (a)     Limb defects (congenital/acquired), termasuk kehilangan ibu jari tangan.
 (b)     Spinal Cord Injury [Hanya sekiranya tiada pengembalian fungsi selepas enam bulan]
 (c)     Stroke [Hanya sekiranya tiada pengembalian fungsi selepas enam bulan]
 (d)     Traumatic Brain Injury
 (e)     Kerdil (Achondroplasia) iaitu
< 142 cm bagi lelaki dan;
 < 138 cm bagi wanita
(f)      Cerebral Palsy
 
(v) Masalah Pembelajaran
Masalah  kecerdasan   otak  yang tidak selaras dengan usia biologikal. Mereka yang tergolong dalam kategori ini adalah lewat perkembangan global, Sindrom Down,  dan kurang upaya intelektual. Kategori ini juga merangkumi keadaan yang menjejaskan kemampuan pembelajaran individu seperti Autisme (Autistic Spectrum Disorder), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) dan masalah pembelajaran spesifik seperti (Dyslexia, Dyscalculia dan Dysgraphia).
  
(vi) Kurang Upaya Mental
Keadaan penyakit mental yang teruk yang telah diberi rawatan atau telah diberi diagnosis selama sekurang-kurangnya dua tahun oleh Pakar Psikiatri.  Akibat daripada penyakit yang dialami dan telah menjalani rawatan psikiatri, mereka masih tidak berupaya untuk berfungsi sama ada sebahagian atau sepenuhnya dalam hal berkaitan dirinya atau perhubungan dalam masyarakat. Di antara jenis-jenis penyakit mental tersebut ialah Organic Mental Disorder yang serius dan kronik, Skizofrenia, Paranoid, Mood Disorder (depression, bipolar) dan Psychotic Disorder seperti Schizoaffective Disorder dan Persistent Delusional Disorders.            
 
(vii) Pelbagai  (Multiple Disabilities)
Kurang Upaya Pelbagai (Multiple Disabilities)- mempunyai lebih daripada satu jenis  ketidakupayaan dan secara umumnya tidak sesuai diklasifikasikan dalam kategori satu hingga enam.
 
Borang Pendaftaran
Borang Permohonan Pendaftaran Orang  Kurang Upaya BPPOKU (Pindaan 1/2012)
     
Pemohonan Pendaftaran
(a)     Permohonan boleh dibuat di mana-mana Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah  /          Jajahan / Bahagian;
(b)     Menggunakan borang tersebut di atas; dan
(c)     Menyertakan dokumen sokongan seperti salinan sijil kelahiran atau Kad Pengenalan.
 
Syarat-syarat Pendaftaran
(a)     Warganegara yang bermastautin di Malaysia
(b)   Telah disahkan / diperakui oleh Pegawai Perubatan Hospital Kerajaan / Pakar Psikiatri atau Pakar  Perubatan Swasta.

Kod Kategori OKU
 
 
KOD
 
JENIS KETIDAKUPAYAAN
 
DE
 
Pendengaran
 
BL
 
Penglihatan
 
SD
 
Pertuturan
 
PH
 
Fizikal
 
LD
 
Masalah Pembelajaran
 
ME
 
Mental
 
MD
 
Pelbagai
 
Penukaran Kad
Penukaran kad OKU boleh dilakukan di mana-mana pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Jajahan/Bahagian disebabkan:-
(a)     Kad OKU hilang;
(b)     Kad OKU rosak;
(c)     Perubahan kategori ketidakupayaan.        
 
Borang Pendaftaran Orang Kurang Upaya

 

Tarikh Kemaskini : 20/03/2018