Top banner 1

PERKHIDMATAN

PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT

ANUGERAH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERDANA MENTERI

PENGENALAN

Anugerah CSR Perdana Menteri diilhamkan pada 26 Julai 2006 bersempena ulangtahun ke – 60 Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai komitmen KPWKM untuk menggalakkan semua syarikat mengamalkan falsafah perkongsian tanggungjawab sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam strategi perniagaan mereka.

Anugerah ini bertujuan untuk mengiktiraf usaha, program dan aktiviti ke arah pembangunan sosial yang dijalankan oleh syarikat-syarikat korporat terutamanya PLCs yang telah menunaikan tanggungjawab CSR dan membudayakan konsep “Kebajikan Tanggungjawab Bersama” untuk kepentingan sosial Negara.

OBJEKTIF
 
Objektif penganjuran Majlis Anugerah CSR Perdana Menteri ialah untuk:  
 1. Memberi pengiktirafan kepada syarikat yang telah menunaikan tanggungjawab CSR yang member manfaat kepada masyarakat dan persekitaran
 2. Membudayakan konsep Kebajikan Tanggungjawab Bersama di kalangan sektor korporat
 3. Menggalakkan sektor korporat untuk terus melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan pembangunan sosial Negara
 4. Menyemarakkan semangat kesukarelaan di kalangan masyarakat
 5. Memupuk budaya “Komuniti untuk Komuniti” melalui social empowerment.

KATEGORI PENYERTAAN ANUGERAH CSR PERDANA MENTERI

Anugerah CSR Perdana Menteri merupakan satu anugerah berprestij yang dipelopori oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi memberi pengiktirafan kepada warga korporat yang telah membawa impak positif melalui sokongan sosial dalam pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial Korporat masing-masing.

Sebanyak tujuh(7) kategori telah dipertandingan pada 14 November 2007 manakala mulai tahun 2011 sebanyak sepuluh(10) pertandingan akan dipertandingkan iaitu:-
 
 1. Komuniti dan Kebajikan Sosial
 2. Persekitaran
 3. CSR Syarikat Kecil
 4. Amalan terbaik di Tempat Kerja
 5. Pemerkasaan  Wanita
 6. Kategori Khas Media
 7. Pendidikan
 8. Budaya dan Warisan
 9. Tempat Kerja Mesra Keluarga (Family Friendly Workplaces)
 10. Peluang kepada Orang Kurang Upaya (Outstanding Opportunities for People with Disabilities)
Inisiatif CSR paling cemerlang daripada sepuluh (10) kategori ini telah diberi penghormatan untuk menerima Anugerah CSR Perdana Menteri.

PENILAIAN DAN KRITERIA ANUGERAH

Pemilihan pemenang bagi setiap kategori adalah berdasarkan laporan yang dikemukakan oleh setiap Syarikat Korporat dan dinilai berasaskan kriteria berikut:-
 1. Impak program CSR terhadap komuniti
 2. Pengekalan Program CSR (sustainability)
 3. Penglibatan pihak pengurusan dan kakitangan dalam program CSR
 4. Kepentingan program CSR kepada pembangunan Negara

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Bahagian Komuniti, Cawangan Hubungan Multisektoral