Top banner 1

PERKHIDMATAN

TABUNG BANTUAN SEGERA

OBJEKTIF

Membantu klien yang benar-benar memerlukan bantuan segera dan tidak boleh menunggu proses bayaran bantuan biasa kerana keadaan keperluan asas kehidupan hariannya termasuk makanan, pakaian, perkara yang berkaitan dengan tempat tinggal seperti bekalan elektrik dan air, kesihatan dan lain-lain yang perlu ditangani dengan segera.