Top banner 1

PERKHIDMATAN

PROGRAM PEMULIHAN DAN PENGINSAFAN PELATIH

Program Pemulihan dan Penginsafan PKM merupakan komitmen dasar kerajaan yang perlu diadakan di setiap negeri. Program ini bertujuan meningkatkan jati diri, kenyakinan diri, hubungan kekeluargaan serta keinsafan di kalangan pelatih. Setiap pelatih diwajibkan menyertai program tersebut:- 

1.  Program Keibubapaan
  • Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan peranan sebagai ibu bapa/penjaga;
  • Membina dan mengeratkan lagi hubungan antara ibubapa dan anak-anak;
  • Memberi peluang dan ruang kepada ibubapa untuk menyedari dan memahami kelemahan serta kekuatan yang ada pada anak mereka;
  • Memberi kekuatan dan sokongan kepada anak-anak untuk berubah ke  arah yang lebih baik.
2.  Kem Jati Diri PKM
  • Mendedahkan pelatih kepada pembelajaran praktikal yang bersepadu dari segi jasmani, pemikiran, dan rohani bagi  membentuk peserta menjadi insan yang seimbang;
  • Meningkatkan jati diri dan mengubah tingkahlaku pelatih untuk menjadi insan yang berguna; dan
  • Meningkatkan keyakinan diri pelatih PKM melalui aktiviti fizikal dengan  penerapan disiplin kendiri.
 3.  Kem Kerohanian PKM
  • Menimbulkan keinsafan melalui penghayatan amalan nilai-nilai kerohanian dalam menyuntik kesedaran hati nurani pelatih yang pernah melakukan kesilapan agar tidak mengulanginya lagi;
  • Membentuk keperibadian pelatih beristiqomah dan kental dalam menangkis sebarang pengaruh negatif yang boleh memudaratkan diri agar berupaya menjadi insan bermanfaat kepada agama dan masyarakat sejagat; dan
  • Mengukuhkan kefahaman pelatih dalam aspek aqidah dan solat sebagai tunjang utama seorang muslim untuk mengubah tingkahlaku menjadi insan yang lebih baik.
 
 
Tarikh Kemaskini : 06/09/2019