Top banner 1

PERKHIDMATAN

PERLUASAN UNIT KHIDMAT PENYAYANG (UKP)

PERLUASAN UNIT KHIDMAT PENYAYANG (UKP)
 • Program UKP merupakan satu program pendampingan sosial atau social outreach untuk mendekatkan JKM kepada   masyarakat khususnya masyarakat terpinggir, daif, miskin dan yang sukar mendapat bantuan. 
 • UKP berkonsepkan perkhidmatan bergerak untuk mengendalikan khidmat bantuan dan rujukan secara berpusat bagi membantu individu, keluarga, komuniti dan golongan lain yang memerlukan di kawasan setempat melalui perkhidmatan dan program yang disediakan oleh JKM, agensi lain dan Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK). Unit Khidmat Penyayang JKM terdiri daripada 28 buah kenderaan bas mini dan 33 buah van yang ditempatkan di negeri dan daerah. 
 • Fungsi UKP adalah seperti berikut: 
 • Pelaksanaan program Home Help Services
 • Pelaksanaan peluasan perkhidmatan Tabung  
 • Bantuan Segera (TBS)
 • Pusat pendaftaran sukarelawan
 • Perkhidmatan Kaunseling
 • Pusat pendaftaran OKU.
 • Pelaksanaan program advokasi berkaitan akta-akta dan perkhidmatan jabatan dan pameran
 • Unit Operasi Bencana
 • Pelaksanaan aktiviti dan program Jabatan. 
 • Bahagian Pembangunan Komuniti bertanggungjawab untuk merancang pergerakkan UKP dan memantau bagi memastikan unit ini dapat memberikan manafaat kepada golongan sasar jabatan melalui pendekatan out reach.
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Bahagian Komuniti, Cawangan Komuniti