Top banner 1

PERKHIDMATAN

PROGRAM PENGINTEGRASIAN PELATIH KE DALAM MASYARAKAT

Program ini merupakan komitmen dasar kerajaan yang perlu diadakan di setiap negeri seperti berikut:-

1.  Kem Integrasi PKM
  • Memberi kesedaran kepada pelatih dari segi keperibadian ke arah perubahan sahsiah diri yang positif hasil dari program yang digemblengkan bersama masyarakat.
  • Mengorientasikan pelatih PKM untuk menyedari peranan dan kefungsian diri sebagai ahli masyarakat menyumbang bakti saling menyokong dan menjana sinergi ke arah kesejahteraan sosial
  • Mengintegrasikan pelatih pkm bersama masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan kebolehpasaran ke arah menjana pendapatan, membina peluang kerjaya dan hidup berdikari
2.  Program Sehari PKM Bersama Masyarakat
  • Mengeratkan hubungan PKM bersama masyarakat setempat dengan membentuk hubungan baik melalui aktiviti-aktiviti yang bermanfaat yang menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri PKM dan masyarakat;
  • Mewujudkan rasa penerimaan masyarakat terhadap golongan PKM dan memberi peluang kepada PKM untuk berubah menjadi yang terbaik dengan membentuk sahsiah dan jati diri yang positif di dalam masyarakat
  • Memberi peluang kepada pelatih PKM merasai kelainan cara hidup dan budaya masyarakat sekeliling supaya dengan perbezaan ini memberi pengajaran kepada mereka bahawasanya keperluan setiap individu itu adalah berbeza;
  • Membentuk semangat bantu membantu di kalangan peserta supaya menjadi individu yang berterampilan dan semangat kerjasama yang dapat diterapkan di dalam kehidupan seharian;
  • Menyebarluas perkhidmatan Jabatan agar masyarakat lebih mendapat kesedaran dan manfaat daripada pelaksanaan dasar dan program Jabatan; dan
  • Mempromosi perkhidmatan Jabatan kerajaan yang berteraskan “Out Reach Programme” sebagai satu strategi turun padang dan dekat di hati rakyat yang berfokus serta meninggalkan impak kepada masyarakat khususnya golongan sasar yang memerlukan.

Tarikh Kemaskini : 12/06/2019