Top banner 1

PERKHIDMATAN

PERLINDUNGAN KEPADA MANGSA PEMERDAGANGAN ORANG

Rumah Perlindungan Keempat (4) memberi perlindungan kepada mangsa Pemerdagangan Orang yang mendapat “Perintah Perlindungan” oleh Majistret sebagaimana Seksyen 2, Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007.

Mangsa Pemerdagangan Orang ialah orang yang diselamatkan di bawah Seksyen.51 (3) (a), Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007.
 
Seksyen 2 - Tafsiran
“Pemerdagangan Orang” ertinya segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud Akta ini;
“Perintah Perlindungan” ertinya suatu perintah yang dibuat oleh Majistret bagi jagaan dan perlindungan orang yang diperdagangkan di bawah perenggan 51(3)(a);”

Rumah Perlindungan Ke-4 ini dikhaskan kepada mangsa pemerdagangan lelaki sahaja. Antara perkhidmatan yang diberikan ialah;-
1)         Keperluan Asas
2)         Rawatan Kesihatan
3)         Kaunseling
4)         Nasihat Perundangan                    
5)         Pelindungan Mangsa semasa ke mahkamah
6)         Program Pembangunan Sosial
7)         Penjanaan Pendapatan
8)         Aktiviti Riadah dan Sukan
 
Tarikh Kemaskini : 07/08/2019