Top banner 1

Kalendar Undian & Kaji Selidik (e - Participant)

POLISI E-PENYERTAAN

Dasar e-Penyertaan ini bertujuan untuk memulakan budaya dan amalan e-penyertaan demi meningkatkan ketelusan dan penyertaan awam dalam mempertingkatkan mutu perkhidmatan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). JKM sentiasa mengiktiraf penglibatan awam bagi membolehkan Jabatan untuk meneroka perspektif yang lebih luas, sumber maklumat, dan penyelesaian yang berpotensi untuk meningkatkan keputusan dan perkhidmatan. Ia juga menyediakan asas bagi hubungan produktif, dialog dan perbincangan yang lebih baik, dan tadbir urus yang teratur.
No
Status
Tajuk
Tarikh Aktiviti
Tiada keputusan dijumpai

Paparan 1 - 10 daripada 11 keputusan.
No
Status
Tajuk
Tarikh Aktiviti
1Buka  Malaysia dijangka menjadi sebuah negara tua pada tahun 2030 apabila bilangan penduduk warga emas mencapai 15% daripada keseluruhan penduduk Malaysia. Pada pandangan anda, apakah persediaan utama anda untuk persediaan persaraan/menjelang hari tua :  13/05/2019 - 31/05/2019 
2Tutup  Mengikut Akta OKU 2008, pendaftaran OKU adalah secara sukarela. Adakah perlu pendaftaran OKU diwajibkan dan dikenakan penalti sekiranya OKU gagal berdaftar?  23/04/2019 - 30/04/2019 
3Tutup  Adakah perlu diwujudkan suatu perundangan berkaitan perintah kanak-kanak perlu berada di rumah sebelum jam 12 tengah malam?  10/04/2019 - 22/04/2019 
4Tutup  Adakah perlu suatu perundangan berkaitan kebajikan Warga Emas diwujudkan di Malaysia?  28/03/2019 - 01/05/2019 
5Tutup  Adakan perlu suatu perundangan berkaitan Pengasuhan Kanak-kanak di Rumah diwujudkan di Malaysia?  15/03/2019 - 27/03/2019 
6Tutup  Adakah perlu diwujudkan suatu perundangan berkaitan kerja Kebajikan secara profesional di Malaysia?  04/03/2019 - 14/03/2019 
7Tutup  Adakah anda tahu mengenai wujudnya Sukarelawan JKM?  01/11/2018 - 31/01/2019 
8Tutup  Adakah anda berminat untuk menyertai Sukarelawan JKM?  01/11/2018 - 01/01/2019 
9Tutup  Adakah anda mengetahui program Khidmat Bantu Di Rumah (KBDR) atau Home Help Services yang dilaksanakan oleh Sukarelawan JKM?  01/11/2018 - 31/01/2019 
10Tutup  Pada pandangan anda, adakah bantuan geran kewangan kerajaan perlu diberikan secara berterusan kepada NGO?  01/11/2018 - 31/01/2019