Top banner 1

Kalendar Undian & Kaji Selidik (e - Participant)

POLISI E-PENYERTAAN

Dasar e-Penyertaan ini bertujuan untuk memulakan budaya dan amalan e-penyertaan demi meningkatkan ketelusan dan penyertaan awam dalam mempertingkatkan mutu perkhidmatan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). JKM sentiasa mengiktiraf penglibatan awam bagi membolehkan Jabatan untuk meneroka perspektif yang lebih luas, sumber maklumat, dan penyelesaian yang berpotensi untuk meningkatkan keputusan dan perkhidmatan. Ia juga menyediakan asas bagi hubungan produktif, dialog dan perbincangan yang lebih baik, dan tadbir urus yang teratur.
No
Status
Tajuk
Tarikh Aktiviti
Tiada keputusan dijumpai

Paparan 1 - 10 daripada 15 keputusan.
No
Status
Tajuk
Tarikh Aktiviti
1Tutup  Pilih Kaedah Perlaksanaan Bayaran Bantuan Bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat Yang Anda Setuju  10/12/2020 - 16/12/2020 
2Tutup  Adakah anda tahu, Jabatan Kebajikan Masyarakat juga menawarkan perkhidmatan E-Kaunseling/Tele Kaunseling sebagai alternatif bagi klien yang tidak dapat hadir secara bersemuka di Pejabat Kebajikan Masyarakat?  01/12/2020 - 31/12/2020 
3Tutup  Adakah anda bersetuju kesalahan berat seperti mengedar atau memiliki dadah dipertimbangkan hukuman Perintah Khidmat Masyarakat?  01/11/2020 - 30/11/2020 
4Tutup  Pada pandangan anda, adakah pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) wajar diberikan elaun khas sebagai suatu imbuhan motivasi bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang lebih berkualiti?  01/11/2020 - 30/11/2020 
5Tutup  Belanjawan 2021 telah meluluskan kenaikan kadar bantuan kebajikan dan dijangka akan berlakunya peningkatan permohonan bantuan di Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) pada tahun 2021. Justeru, adakah anda bersetuju bahawa JKM perlu menambah bilangan pegawai dan kakitangan sedia ada agar proses permohonan bantuan dapat diuruskan dengan cepat dan efisyen?  01/11/2020 - 30/11/2020 
6Tutup  Wajarkah takrifan warga emas di Malaysia ditingkatkan ke 65 tahun?  01/10/2020 - 31/10/2020 
7Tutup  Adakah anda setuju, sistem saraan kewangan warga emas kepada ibu bapa perlu diwajibkan ke atas anak-anak melalui undang-undang?  01/09/2020 - 30/09/2020 
8Tutup  Adakah anda tahu, Sukarelawan Jabatan Kebajikan Masyarakat terlibat dalam pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, di peringkat negeri, daerah dan institusi serta di institusi kelolaan Pertubuhan Sukarela Kebajikan?  01/08/2020 - 31/08/2020 
9Tutup  Adakah anda tahu, mana-mana individu dan organisasi yang menguruskan kanak-kanak seperti Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA), Pusat Jagaan Kanak-Kanak boleh menyemak rekod jenayah seksual pekerja atau bakal pekerja melalui Sistem Semakan Pesalah Jenayah Seksual Terhadap Kanak-Kanak Dalam Daftar Kanak-Kanak (eDKK) di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri?  01/07/2020 - 31/07/2020 
10Tutup  JKM menyediakan kaunter Weserve di setiap Pejabat Kebajikan Masyarakat Negeri dan Daerah untuk melayan klien dan pelanggan yang ingin mendapatkan perkhidmatan JKM. Adakah anda berpuashati dengan layanan petugas di kaunter Weserve?  01/06/2020 - 30/06/2020