Pengumuman

Tabung Bantuan Segera

TABUNG BANTUAN SEGERA

KADAR
Maksimum RM300 sekaligus; atau
(Bagi bayaran bulan pertama bantuan bulanan/ refund adalah mengikut kadar bantuan bulanan yang diluluskan)

TUJUAN
•Pemberian bantuan segera yang diberi serta merta secara sekaligus (One-off) kepada kumpulan sasar yang layak dan terdesak;
•Menyediakan Program berbentuk Pendampingan Sosial (Outreach)/ Program Cari & Bantu (Search & Serve) kepada kumpulan sasar;
•Membantu dalam menangani isu-isu berkaitan kebajikan kumpulan sasar;
•Menyediakan ruang dan peluang kepada PKMD dan pemimpin tempatan untuk berinteraksi dan menyelesaikan permasalahan kumpulan sasar dengan kadar segera;
•Perkhidmatan JKM yang peka dan prihatin terhadap keperluan dan permasalahan kumpulan sasar.

SYARAT KELAYAKAN
1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
2. Kategori kes seperti di Lampiran 1(b);
ATAU
3. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan  kelulusan oleh Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri (PKMN).