Pengumuman

Perutusan Pengarah

Selamat melayari Laman Web Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah.

Tuan/puan juga digalakkan untuk memberikan cadangan atau idea-idea baru agar dapat meningkatkan lagi mutu perkhidmatan jabatan ini kepada golongan sasar seperti kanak-kanak, remaja, orang kurang upaya, warga tua, keluarga dan komuniti.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan/puan yang melayari laman web Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah ini, yang merupakan salah satu inisiatif terpenting untuk kami menyampaikan maklumat kepada orang ramai mengenai perkhidmatan jabatan ini.    

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera, 

Jais Asri
Pengarah
Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah