Pengumuman

KEAHLIAN PST

JOM SERTAI KAMI!!
 
PENDAFTARAN KINI DIBUKA!!!!
 
Matlamat penubuhan :
  • Pasukan ini ditubuhkan bagi memperkasakan keperluan perkhidmatan Kaunseling dan Psikologi dalam konteks “engagement dan outreach” dalam komuniti;
  • Menyediakan platform untuk memperkasa kepakaran sukarelawan Kaunselor dan Pegawai Psikologi dalam komuniti;
  • Membantu mengurangkan isu-isu yang berkaitan dengan masalah sosial/krisis dalam komuniti
 
Syarat Keahlian :
  1. Individu mempunyai lesen sebagai Kaunselor berdaftar atau
  2. Pegawai Psikologi Gunasama/Bukan Gunasama; atau
  3. Tahap pendidikan individu dalam bidang Kaunseling atau Psikologi (Diploma dan ke atas) dan
  4. Terbuka kepada semua bangsa, jantina & agama
  5. Berumur 20 tahun ke atas
-Sekiranya berminat, tuan/puan boleh mengisi borang keahlian (Lampiran A) dan dihantar kepada :
 
kaunselingjkmnkelantan@jkm.gov.my
 
 
Wan Nurayunee Binti Wan Zulkifli
Penolong Pengarah Kanan
Bahagian Kaunseling dan Psikologi
JKMN Kelantan
No.Tel: 09-7416930
No.Faks: 09-7481264
Email: wannurayunee@jkm.gov.my