Pengumuman

Bengkel Disability Training (DET) @ JKMN


Bahagian OKU & Warga Emas JKMN Pulau Pinang telah mengadakan Bengkel Disability Training (DET) @ JKMN : Memahami Ketidakupayaan Ke arah Inklusif telah berlangsung di Dewan Rumah Kanak-Kanak Taman Bakti (15 Ogos 2019) yang telah dihadiri oleh pelbagai NGO, Agensi Jabatan Kerajaan seperti Bomba, JPJ, JPN, USM dll. Peserta akan didedahkan pengetahuan bagi membezakan antara kekurangan dengan ketidakupayaan. Harapan daripada bengkel ini supaya peserta dapat bertindak atau merancang sesuatu perkara tentang OKU bertepatan dengan keperluan mereka.