Pengumuman

Team Building Kumpulan Sokongan JKM Kelantan

Tarikh : 27/8/2019 Hingga 28/8/2019
Tempat : Institut Latihan Kenaf & Tembakau Negara, Pasir Puteh Kelantan