Warga JKM

Surat Pekeliling

Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bilangan 3 Tahun 2018  
Pekeliling Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Bilangan 5 Tahun 2021  
Pekeliling Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Bilangan 4 Tahun 2021  
Pekeliling Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Bilangan 3 Tahun 2021  
Pekeliling Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Bilangan 7 Tahun 2020  
Pekeliling Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Bilangan 8 Tahun 2022  
Pekeliling Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Bilangan 2 Tahun 2020  
Pekeliling Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Bilangan 11 Tahun 2019  
Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Bilangan 2 Tahun 2017  
Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Bilangan 4 Tahun 2016  
  Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia Bilangan 3 Tahun 2014  
 Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Malaysia Bilangan 2 Tahun 2014  
  Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2009  
Surat Pekeliling Perbendaharaan WP4.2/ 2013  
   
Tarikh Kemaskini : 15/11/2022