Warga JKM

Senarai Semak Bayaran

Sukacita dimaklumkan Unit Kewangan, Ibu pejabat JKM telah menyediakan beberapa Senarai Semak bayaran seperti di lampiran untuk perhatian tuan/puan. Sehubungan dengan itu, semua permohonan bayaran bil/Invois/tuntutan hendaklah dikepilkan bersama Senarai Semak bayaran yang berkaitan sebelum dihantar ke Unit Kewangan untuk tindakan selanjutnya. Berikut adalah senarai tersebut :
 1. Agihan Subsidi dan Bantuan
 2. Bayaran Balik Sara Ubat
 3. Bayaran Dengan Pesanan Tempatan
 4. Bayaran Kontrak dan Sebut Harga
 5. Bayaran Menghadiri Mesyuarat Jabatan
 6. Bayaran Tuntutan Ketua Pengawas/Pengawas Peperiksaan Jabatan
 7. Bayaran Hadiah kepada Penerima Anugerah JKM
 8. Bayaran Hadiah
 9. Invois Tanpa Pesanan Tempatan
 10. Kumpulan Wang Amanah Serangan Binatang Buas (KWASBB)
 11. Pendahuluan Diri Emolumen
 12. Pinjaman Kenderaan
 13. Pinjaman Komputer
 14. Tuntutan Elaun Lebih Masa
 15. Tuntutan Elaun Pertukaran - Luar Stesen
 16. Tuntutan Penceramah dan Fasilitator
 17. Tuntutan Perjalanan
Tarikh Kemaskini : 02/03/2022