Pengumuman

PANDUAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BAGI KESELAMATAN WARGA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA)

PANDUAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN BAGI KESELAMATAN WARGA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA)

1. SOP Sektor Penjagaan Sosial (TASKA) (Kemaskini 15 Februari 2021)
2. Panduan Pencegahan Penularan Covid-19 TASKA (Kemaskini 1 Jun 2020)