Pengumuman

BORANG PEMAKLUMAN PENGOPERASIAN TASKA DAN PUSAT JAGAAN BERDAFTAR DALAM TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN

PEMAKLUMAN PENGOPERASIAN TASKA DAN PUSAT JAGAAN BERDAFTAR DALAM TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN
1. Borang Pemakluman Pusat Jagaan
2. Borang Pemakluman TASKA Berdaftar
3. Manual Pengguna Covid-19 Intelligence Management System (CIMS) 3.0 Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA)