Pengumuman

BAKUL PRIHATIN NEGARA

Bakul Prihatin Negara merupakan satu  inisiatif Kerajaan untuk membantu masyarakat yang terkesan sepanjang pandemik COVID-19 bagi memastikan masyarakat dapat meneruskan kelangsungan hidup.
1. FAQ Bakul Prihatin Negara
2. Carta Alir Permohonan
3. Slide Prihatin Negara
3. Barang Bakul Prihatin Negara
4. Lampiran A - Borang Permohonan
5. Lampiran B - Akuan Penerimaan Bakul Prihatin Negara

Klik disini untuk muat turun keseluruhan dokumen diatas.