1. Pemohon perlu ke PKMD berdekatan untuk  memaklumkan pengambilan tersebut dengan menggunakan Borang 12 JKM
  2. Menerima permohonan dan siasatan oleh JKM  terhadap  pemohon serta orang yang menyerahkan kanak-kanak dan lawatan ke rumah dilakukan bagi penyediaan laporan
  3. Setelah siasatan dibuat JKM  mengeluarkan borang 13 dengan syarat-syarat  kepada ibubapa pelihara atau penjaga setelah berpuashati dengan penjagaan yang diberikan kepada kanak-kanak ATAU
  4. JKM boleh memerintahkan kanak-kanak tersebut dikembalikan kepada orang yang dalam pemeliharaan kanak-kanak itu berada  pada masa pengambilan itu

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

 • Menurut seksyen 35, AKK 2001, seseorang mengmabil kanak-kanak ke dalam pemeliharaan, jagaan atau kawalannya, orang yang mengambil kanak-kanak tersebut beserta  orang yang dalam pemeliharaan kanak-kanak itu berada  pada masa pengambilan itu tidak lewat  daripada 1 minngu  selepas itu memberitahu JKM tentang pengambilan tersebut

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

 • -

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

  • Salinan kad pengenalan penjaga
  • Salinan sijil lahir kanak-kanak
  • Salinan Sijil Nikah/Pendaftaran Perkahwinan (Jika Berkahwin)
  • Salinan slip gaji/penyata pendapatan
  • Salinan Akuan Berlkanun oleh ibu bapa kandung (Borang JPN.A07)
  • Lain-lain dokumen. Salinan kad pengenalan ibu bapa kandung (jika ada)

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

 • -

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

 • Ibu Pelihara
  • Ibu pelihara ialah  orang mengambil kanak-kanak dalam pemeliharaan, jagaan atau kawalan daripada ibu kandung kanak-kanak
  Anak Pelihara
  • Memberi peluang kepada kanak-kanak menikmati kehidupan berkeluarga dan mendapat belaian kasih sayang
  • Rangsangan untuk tumbesaran dari aspek fizikal, mental, sosial, emosi dan psikologi
  • Pendidikan holistik yang lebih baik dan sempurna

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

 • Borang 12
  Borang 13
   

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021