• Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 [Akta 308] dan Peraturan-Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak 2012 (Peraturan-Peraturan TASKA), mewajibkan semua TASKA berdaftar dan mematuhi standard minimum yang telah ditetapkan oleh JKM. Berkuatkuasa 1 Januari 2013, Kursus Asuhan PERMATA merupakan kursus yang diwajibkan ke atas pengusaha, pengurus, penyelia dan pengasuh bagi menggantikan Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1990.
   
  Menurut Peraturan-Peraturan TASKA 2012, semua pengurus, penyelia dan pengasuh kanak-kanak di TASKA hendaklah mempunyai sijil hadir dan lulus Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK) atau Kursus Asuhan PERMATA (KAP) yang diiktiraf oleh JKM. Pengusaha perlu lulus Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK) atau Kursus Asuhan PERMATA (KAP) yang diiktiraf oleh JKM sebelum menubuhkan TASKA. Latihan berkaitan pengasuhan dan didikan awal kanak-kanak amat penting untuk menentukan kualiti asuhan dan jagaan kanak-kanak di TASKA terjamin bagi memenuhi keperluan perkembangan menyeluruh, keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak serta menangani berlakunya insiden kemalangan dan kematian kanak-kanak seperti yang kerap   dilaporkan di media massa.
   
  Peraturan-Peraturan TASKA 2012 telah memperuntukkan bidang kuasa JKM bagi mengiktiraf mana-mana individu, persatuan atau syarikat yang layak untuk menjalankan Kursus Asuhan PERMATA sebagai jurulatih, fasilitator atau agensi latihan.

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

 • SYARAT-SYARAT KELAYAKAN JURULATIH
   
  Jurulatih TOT Kursus Asuhan PERMATA
  1. Umur 30 tahun ke atas
  2. Kelulusan akademik/kemahiran
  1. Ijazah Sarjana Muda atau lebih tinggi; atau
  2. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 5 dalam bidang Jagaan dan Komuniti
  1. Pengalaman mengajar dalam KAAK atau Kursus Asuhan PERMATA atau apa-apa kursus yang berkaitan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak sekurang-kurangnya lima (5) tahun; dan
  2. Apa-apa syarat lain atau pengecualian yang difikirkan patut dan sesuai oleh Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat (KPKM).
   
  Jurulatih Kursus Asuhan PERMATA
  1. Umur 25 tahun ke atas
  2. Kelulusan akademik/kemahiran
  1. Sekurang-kurangnya Diploma/STPM/HSC; atau
  2. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 4 dalam bidang pengasuhan kanak-kanak; atau
  3. SPM/SPVM dan mendapat kelulusan khas KPKM.
  1. Pengalaman selama tiga (3) tahun dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak/bekerja di TASKA bagi kelulusan Diploma/STPM/HSC/SKM 4 dan lima (5) tahun kelulusan SPM/SPVM;
  2. Hadir dan lulus KAAK dan TOT KAAK atau Kursus Asuhan PERMATA dan TOT Kursus Asuhan PERMATA bagi kelulusan Diploma/STPM/HSC/SPM/SPVM;
  3. Hadir dan lulus KAAK atau Kursus Asuhan PERMATA bagi kelulusan SPM 4;
  4. Hadir Bengkel Refresher TOT Kursus Asuhan PERMATA (mengikut keperluan);
  5. Jurulatih hanya dibenarkan mewakili 4 agensi latihan yang diiktiraf dan mengajar 2 sub-tajuk utama (core paper) dan 4 sub-tajuk bukan utama (light paper) sahaja (maksimum) atau 6 sub-tajuk bukan utama (light paper) sahaja (maksimum); dan
  6. Apa-apa syarat lain atau pengecualian yang difikirkan patut dan sesuai oleh KPKM.  SYARAT-SYARAT KELAYAKAN FASILITATOR
  1. Umur 25 tahun ke atas
  2. Kelulusan akademik/ kemahiran
  1. Sekurang-kurangnya Diploma/STPM/HSC; atau
  2. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 4 dalam bidang pengasuhan kanak-kanak; atau
  3. SPM/SPVM dan mendapat kelulusan khas KPKM.
  1. Pengalaman selama tiga (3) tahun dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak/bekerja di TASKA bagi kelulusan Diploma/STPM/HSC dan lima (5) tahun kelulusan SPM/SPVM;
  2. Lulus KAAK dan hadir TOT KAAK;
  3. Hadir Bengkel Refresher TOT Kursus Asuhan PERMATA (mengikut keperluan);
  4. Fasilitator hanya dibenarkan mewakili 4 agensi latihan yang diiktiraf (tertakluk kepada perubahan); dan
  5. Apa-apa syarat lain atau pengecualian yang difikirkan patut dan sesuai oleh KPKM.


   
  SYARAT-SYARAT KELAYAKAN AGENSI LATIHAN
  1. Persatuan atau individu yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan atau Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM);
  2. Pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun menjalankan apa-apa kursus yang berkaitan;
  3. Mempunyai sekurang-kurangnya 6 jurulatih dan 4 orang fasilitator yang diiktiraf; dan
  4. Mempunyai kemudahan serta peralatan latihan yang cukup dan sesuai untuk melaksanakan Kursus Asuhan PERMATA; dan
  5. Apa-apa syarat lain atau pengecualian yang difikirkan patut dan sesuai oleh KPKM.

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

 • Permohonan sebagai jurulatih/ fasilitator/ agensi latihan KAP boleh dibuat dengan langkah berikut:
  1. Layari portal EZi2Care (http://ezi2care.jkm.gov.my/)
   1. Semasa “Daftar sebagai Pengguna”, kategori untuk dipilih oleh: 
   2. Jurulatih dan fisilitator adalah “Individu”; dan
  2. Agensi latihan adalah “Persatuan/ Organisasi/ Agensi”.
  3. Lengkapkan borang permohonan secara dalam talian (online) berserta dengan dokumen sokongan yang diperlukan.
  4. Permohonan disemak oleh JKM dan diangkat dalam Mesyuarat Panel Pengiktirafan KAP untuk pertimbangan.
  5. Jurulatih/ fasilitator/ agensi latihan yang diluluskan permohonan pengiktirafan akan dikeluarkan sijil pengiktirafan setelah menjelaskan fi sebanyak RM300.

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

 • Dokumen sokongan perlu dimuatnaik dalam portal EZi2Care semasa permohonan sebagai jurulatih/ fasilitator/ agensi latihan kursus.
   

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

  1. Fi sebanyak RM300.00 adalah:
  • Jurulatih/ Fasilitator bagi tempoh tiga tahun
  • Agensi latihan bagi tempoh dua tahun
   
  1. Pembayaran boleh dibuat menggunakan cek/ Money Order/ Postal Order atas nama “KETUA PENGARAH KEBAJIKAN MASYARAKAT”.

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

  1. Permohonan disemak oleh JKM dan diangkat dalam Mesyuarat Panel Pengiktirafan KAP untuk pertimbangan.
  2. Jurulatih/ fasilitator/ agensi latihan yang diluluskan permohonan pengiktirafan akan dikeluarkan sijil pengiktirafan setelah menjelaskan fi sebanyak RM300.

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021

 • Borang permohonan sebagai jurulatih/ fasilitator/ agensi latihan KAP boleh diisi dalam portal EZi2Care (http://ezi2care.jkm.gov.my/).
   

  Tarikh Kemaskini :25/03/2021