Bahagian - Bahagian

 • FUNGSI BAHAGIAN
   
  1. Pembangunan Pertubuhan Sukarela Kebajikan (Ke arah Kebajikan Tanggungjawab Bersama & Masyarakat Penyayang); 
  2. Pengurusan Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK); 
  3. Pembangunan Kesukarelaan (Menjadi peneraju dalam aktiviti kesukarelaan di Malaysia) 
  4. Pelaksanaan Program Organisasi Komuniti (ke arah memperkasakan klien/komuniti dan mewujudkan Kebajikan Produktif; dan 
  5. Pelaksanaan Program Penempatan Pekerja Pembangunan Komuniti di Projek Perumahan Rakyat (Ke arah komuniti sejahtera). 
  6. Penglibatan sektor korporat, swasta dan PSK dalam kerja-kerja kebajikan dan pembangunan masyarakat dalam prinsip “Kebajikan Tanggungjawab Bersama”


  Tarikh Kemaskini :23/02/2021 • Tarikh Kemaskini :03/06/2020