Kumpulan Sasar

Kumpulan Sasar

1. Kanak-kanak 2. Warga Emas 3. Orang Kurang Upaya (OKU) 4. Keluarga  5. Orang Papa 6. Mangsa Bencana 7. Mangsa Keganasan Rumah Tangga

8. Pesalah Muda
9. Komuniti Rentan

10. Mangsa Pemerdagangan Orang

SENARAI BORANG (MUAT TURUN)
Kanak-kanak
1. Borang Permohonan Pendaftaran Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA)

Warga Emas
1. Borang Permohonan Masuk Secara Sukarela ke Rumah Kebajikan (Orang Tua)
2. Wasiat

Orang Kurang Upaya
1. Borang Permohonan Pendaftaran Orang Kurang Upaya (OKU)
2. Borang Majikan
3. Borang Iklan Kerja
4. Borang Padanan Pekerjaan

Keluarga
1. JKM 18 - (Borang Permohonan Bantuan)
2. JKM 20 - (Borang Kaji Semula Bantuan JKM) 

Orang Papa
1. Borang Permohonan Masuk Secara Sukarela ke Rumah Kebajikan (Orang Papa) 

Tarikh Kemaskini : 25/01/2022