Terdapat lima (5) tahap pelaksanaan perintah khidmat masyarakat melalui pendekatan kerja sosial seperti berikut:-

Tahap I: Sebelum Pelaksanaan  (Membina Hubungan)
 • Pegawai PKM menerima waran perintah khidmat masyarakat dari pesalah dalam tempoh 7 hari dari tarikh perintah;
 • Mengadakan konfrontasi kes dengan pesalah, ibubapa/penjaga, penyelia lapangan dan kaunselor.
 • Menyediakan jadual pelaksanaan aktiviti PKM pesalah berdasarkan elemen hukuman, pemulihan dan penginsafan.
 
Tahap II: Hukuman

Pelaksanaan pelbagai aktiviti kerja khidmat masyarakat adalah lebih kurang 40% daripada jumlah jam agregat dan tidak melebihi 8 jam sehari  seperti berikut:
 • Pemuliharaan bangunan.
 • Pemuliharaan kawasan
 • Penyelengaraan lanskap dan taman permainan.
 • Penyelenggaraan padang.
 • Penyajian makanan.
 • Penyelenggaraan surau.
 • Pengurusan diri penghuni.
 • Pembaikan kecil.
 • Housekeeping
Tahap III: Pemulihan
Pelaksanaan aktiviti yang mengandungi elemen pembentukan jati diri dan pembangunan kerjaya serta kemahiran.

Tahap IV: Penginsafan
Pelaksanaan aktiviti yang mengandungi elemen kerohanian dan penglibatan ibubapa serta penjaga.

Tahap V: Bahagian Pengintegrasian & Penamatan
Pelaksanaan program / aktiviti yang mengintergerasikan pelatih dengan masyarakat dan memberi persediaan untuk kembali ke pangkuan masyarakat .
 
Tempat Pelaksanaan Perintah Khidmat Masyrakat 
 • Institusi JKM
 • Premis-premis kerajaan
 • Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)
 • Pusat Aktiviti Kanak-kanak (PAKK)
 • Pihak Berkuasa Tempatan
 • Pusat aktiviti Warga Emas
 • Home Help Services
 • Masjid dan rumah ibadat
 • Institusi NGO yang berdaftar dan lain-lain
 
 
Tarikh Kemaskini : 01/12/2023