GARIS PANDUAN PENCEGAHAN DAN KAWALAN PENYAKIT COVID-19 DI PUSAT JAGAAN WARGA EMAS BERKEDIAMAN KERAJAAN, SWASTA DAN BADAN BUKAN KERAJAAN PASCA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN