Soalan Lazim

Perkhidmatan Berkaitan Kanak-Kanak dan keluarga

Apakah yang perlu dilakukan oleh orang awam yang menjumpai bayi yang terdampar?
  • Mereka hendaklah menghubungi pihak polis atau menghantar bayi tersebut ke hospital
  • Rujuk kepada Pejabat Kebajikan Masyarakat yang berdekatan.

Apakah kriteria-kriteria yang diperlukan oleh seseorang yang ingin memohon anak angkat?
  • Warganegara Malaysia.
  • Mempunyai pendapatan yang tetap.
  • Tidak mempunyai penyakit yang memudaratkan.
  • Keutamaan kepada pemohon yang telah berkahwin dan tidak mempunyai anak.

Apakah bentuk keganasan yang membolehkan seseorang mangsa mendapatkan Perintah Perlindungan Sementara mengikut Akta Keganasan Rumahtangga 1994?
Mangsa yang menghadapi kecederaan fizikal ataupun yang merasakan dirinya ketakutan.

Apakah tindakan yang perlu diambil jika terdapat kes pengabaian atau penderaan terhadap kanak-kanak?
  • Menghubungi Pejabat Kebajikan Masyarakat yang berdekatan.
  • Menghubungi polis.
  • Memaklumkan kepada Ketua Penduduk Setempat.

Dalam keadaan yang bagaimanakah seseorang klien boleh memohon Perintah Perlindungan (PO)?
Mangsa boleh memohon perintah tersebut di mahkamah semasa prosiding jenayah dibuat ke atas pendera dan telah dipertuduhkan mengikut kesalahan yang ditakrifkan dalam “Keganasan rumahtangga”.

Tarikh Kemaskini : 02/12/2022