Soalan Lazim

Perkhidmatan Kaunseling

Apa itu kaunseling?
Kaunseling satu proses menolong klien memahami dirinya dan situasinya yang sebenar.

Apakah perkhidmatan yang disediakan oleh Unit Kaunseling?
Perkhidmatan yang disediakan oleh Unit Kaunseling adalah:
       (i) Khidmat kaunseling individu, kelompok, kerjaya dan keluarga.
       (ii)Khidmat nasihat dan bimbingan.

Adakah saya perlu membayar untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling di Jabatan Kebajikan Masyarakat?
Tidak, perkhidmatan diberikan secara percuma.

Siapa yang boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling?
Individu, ibubapa, keluarga, remaja, OKU dan warga tua yang memerlukan.

Bagaimanakah caranya untuk mendapatkan khidmat kaunseling?

(i) Anda boleh datang sendiri ke mana-mana Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Negeri yang berhampiran dengan anda.
(ii)Anda boleh menghubungi melalui telefon untuk mendapatkan tarikh temujanji.
(iii)Melalui surat menyurat.
(iv)Melalui E-mel

Apakah kelayakan Kaunselor di Jabatan Kebajikan Masyarakat?
Mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda Kaunseling atau setaraf denganya.

Sejauh mana keberkesanan kaunseling yang diberikan?
Bergantung kepada sejauh mana perubahan yang dikehendaki oleh individu yang mendapatkan khidmat kaunseling.

Perlukah kaunseling diberikan kepada kanak-kanak yang bermasalah?
Perlu kerana masalah bukan sahaja datang dari kanak-kanak itu sendiri tetapi juga daripada faktor persekitaran seperti ibubapa, rakan-rakan dan masyarakat sekeliling.

Apakah tindakan yang diambil setelah kanak-kanak menghadiri sesi kaunseling bagi kes tidak terkawal tetapi tidak menunjukkan sebarang perubahan?
Kaunselor akan mengadakan perbincangan dengan ibubapa kanak-kanak. Kaunselor akan mengadakan kaunseling bersama keluarga tersebut. Sekiranya masih tidak menunjukkan sebarang perubahan, kanak-kanak akan dirujuk kepada Bahagian Perkhidmatan Akhlak untuk tindakan selanjutnya.

Tarikh Kemaskini : 02/12/2022