Bagaimanakah proses pendaftaran  TASKA?

Jabatan Kebajikan Masyarakat bertindak sebagai ‘final agency’’ bagi pengeluaran Perakuan Pendaftaran TASKA. Ini bermakna sebelum suatu Perakuan itu dikeluarkan, kelulusan dari agensi-agensi teknikal yang lain perlu diperolehi.
 
SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN
 1. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Pendaftar Pertubuhan (ROS).
 2. Memenuhi standard minimum Jabatan Kebajikan Masyarakat.
 3. TASKA memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agensi teknikal seperti berikut:
  • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Jabatan Bomba dan Penyelamat
  • Jabatan Kesihatan
  • Jabatan Tanah dan Survei (Sarawak sahaja)
 
STANDARD MINIMUM JKM
Standard minimum yang ditetapkan adalah seperti berikut:
 • Nisbah pengasuh dengan kanak-kanak hendaklah mencukupi seperti Jadual berikut;
 • Umur (tahun) Kanak-kanak
  normal
  Kanak-kanak
  berkeperluan khas
  0 – 1 1 : 3 2:3
  1 – 3 1 : 5 2:5
  3 – 4 1 : 10 3 : 10
 • Pengasuh merupakan warganegara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas;
 • Pengusaha hendaklah hadir dan lulus Kursus Asas asuhan Kanak-kanak (KAAK)/ Kursus Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak PERMATA (KAP) yang diiktiraf oleh JKM;
 • Pengasuh hendaklah hadir dan lulus KAAK/KAP atau lulus KAP dalam tempoh 12 bulan bekerja;
 • Mematuhi nisbah kanak-kanak dengan ruang lantai iaitu
  • 2.5 meter persegi bagi seorang kanak-kanak bagi TASKA di Rumah; atau
  • 3.5 meter persegi bagi seorang kanak-kanak bagi TASKA Institusi; TASKA Tempat  di Kerja dan TASKA Komuniti.
 • Menyedia dan mempamerkan jadual menu makanan yang seimbang dan jadual  aktiviti harian mengikut peringkat umur kanak-kanak;
 • TASKA mempunyai kemudahan peralatan dan perabot yang sesuai, selamat dan mencukupi bagi keperluan kanak-kanak;
 • Menyedia dan menyenggara rekod-rekod di TASKA;
 • Menjaga kebersihan dan keselamatan dalam dan luar premis TASKA;
 • Memasang CCTV di TASKA;
 • Apa-apa syarat lain yang difikirkan patut dan sesuai oleh Ketua Pengarah atau Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri.
 

PROSEDUR PERMOHONAN PENDAFTARAN TASKA
Seseorang yang ingin memohon pendaftaran TASKA boleh mengambil langkah-langkah berikut:
 • Konsultasi dan permohonan pendaftaran boleh dibuat melalui Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) di mana TASKA tersebut akan ditubuhkan;
 • Permohonan pendaftaran yang lengkap akan diproses dalam tempoh 14 hari   bekerja;
 • Bayaran fi pendaftaran dikenakan;
  • RM50.00 bagi TASKA Di Rumah atau
  • RM250.00 bagi TASKA Institusi; TASKA di Tempat Kerja dan TASKA Komuniti.
 • Kelulusan Sijil Perakuan Pendaftaran TASKA akan dikeluarkan oleh Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri (PKMN) yang berkenaan. Sebarang pembetulan terhadap sijil tersebut hendaklah dikemukakan dalam tempoh 14 hari;
 • Tempoh sah pendaftaran adalah selama 60 bulan (5 tahun); dan
 • Senarai TASKA berdaftar boleh disemak di laman web www.jkm.gov.my.
 
 
Tarikh Kemaskini : 01/12/2023