Perintah Khidmat Masyarakat

Modul dan Peraturan berkaitan PKM

Modul dan Peraturan berkaitan PKM
  1. Modul Pelaksanaan Program Pelatih Perintah Khidmat Masyarakat  
  2. Peraturan Tetap Operasi Pesalah Muda Pindaan 2019
  3. Arahan Kerja Pesalah Muda
  4. Modul Pesalah dewasa
  5. Peraturan Tetap Operasi PKM Pesalah Dewasa
  6. Arahan Kerja PKM Dewasa
  7. Peraturan Tetap Operasi PKM Kanak-Kanak
  8. Arahan Kerja PKM Kanak-Kanak

Tarikh Kemaskini : 17/05/2022