Komuniti

Permohonan Surat Sokongan Untuk Pegawai Dagang

PERMOHONAN SOKONGAN UNTUK PERMIT PEGAWAI DAGANG

Bermula Julai 2016, SEMUA permohonan sokongan Pegawai Dagang Oleh PSK hendaklah dipohon terus kepada Unit Inspektorat, Bahagian Khidmat Ekspatriat, Jabatan Imigresen Malaysia. 

 
 

Tarikh Kemaskini : 17/05/2022