Soalan Lazim

Kemasukan Ke Rumah Seri Kenangan

Bagaimana cara untuk memohon kemasukan Ke Institusi Warga Emas (Rumah Seri Kenangan) dan apakah syarat-syarat yang diperlukan ?
 
Jawapan :
Rumah Seri Kenangan diwujudkan untuk membantu Warga Emas yang  tidak mempunyai waris, hidup dalam keadaan yang sejahtera serta  mempunyai penjagaan,  perlindungan dan rawatan yang sempurna. Kehidupan di Institusi memberikan jaringan sosial,  kepada Warga Emas untuk berinteraksi sesama  rakan sebaya.

Di samping itu, kehidupan di Institusi menggalakkan penuaan aktif kerana aktiviti yang dilaksanakan di dalam Institusi mahupun di luar Institusi.  Cara untuk memohon kemasukan ke Rumah Seri Kenangan adalah seperti berikut :

1.         Permohonan kemasukan warga emas ke Rumah Seri Kenangan boleh dibuat di mana-mana  Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah.  Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah akan memproses permohonan menggunakan sistem e-JKM dan dihantar kepada Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri untuk semakan, ulasan dan sokongan.
 
Selepas itu, permohonan tersebut dikemukakan kepada Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat untuk pertimbangan kelulusan. 
 
Kelulusan kemasukan ke Rumah Seri Kenangan bergantung kepada kekosongan tempat dan syarat-syarat yang ditetapkan. Permohonan akan dimaklumkan sebaik sahaja ada kekosongan.

Syarat Kemasukan Ke Institusi Warga Emas (Rumah Seri Kenangan)
1.         Berumur 60 tahun dan ke atas
2.         Berupaya mengurus diri sendiri
3.         Tidak menghidap penyakit berjangkit
4.         Tidak mempunyai tempat tinggal tetap
5.         Tiada pendapatan
6.         Tidak mempunyai sanak saudara/waris
 
Walau bagaimanapun, Institusi Kebajikan bagi Warga Emas (Rumah Seri Kenangan) adalah jalan terakhir bagi membantu warga emas yang terabai dan memerlukan perlindungan, mereka yang memerlukan bantuan perlindungan boleh hadir sendiri ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah untuk memohon memasuki Rumah Seri Kenangan.

Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah akan mengadakan siasatan permohonan warga emas berkenaan dan menyediakan laporan lengkap bagi mendapatkan pertimbangan dan kelulusan daripada Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat.
 
2. Selain daripada itu, terdapat satu lagi kaedah kemasukan ke Rumah Seri Kenangan iaitu melalui perintah mahkamah.  Mana-mana pengemis / kutu rayau berumur 60 tahun dan ke atas yang diselamatkan melalui Akta Orang Papa 1977 akan diperintahkan oleh mahkamah untuk dimasukkan ke RSK.  Tempoh kemasukan ke RSK adalah selama 3 tahun.  

Tarikh Kemaskini : 02/12/2022