Laporan Statistik 2011

Laporan Statistik 2011
Simbol  07-06-2012 Muat turun
Carta Bhg. A - Asas  07-06-2012 Muat turun
Carta Bhg. B - Bantuan  07-06-2012 Muat turun
Carta Bhg. B - Sambungan  07-06-2012 Muat turun
Carta Bhg. C - Institusi  07-06-2012 Muat turun
Bhg. A - Maklumat Asas  07-06-2012 Muat turun
Bhg. B 1 - Perkhidmatan Bantuan  07-06-2012 Muat turun
Bhg. B 2 - Kanak-kanak yang Memerlukan Perlindungan dan Pemulihan  07-06-2012 Muat turun
Bhg. B 3 - Kanak-kanak Terlibat dengan Jenayah  07-06-2012 Muat turun
Bhg. B 4 - Kanak-kanak yang Memerlukan Pemeliharaan dan Perlindungan  07-06-2012 Muat turun
Bhg. B 5 - Permohonan Anak Angkat 07-06-2012 Muat turun
Bhg. B 6 - Kanak-kanak Tidak Terkawal 07-06-2012 Muat turun
Bhg. B 7 - Perintah Khidmat Masyarakat 07-06-2012 Muat turun
Bhg. B 8 - Keganasan Rumahtangga  07-06-2012 Muat turun
Bhg. B 9 - Orang Papa 07-06-2012 Muat turun
Bhg. B 10 - Pendaftaran Orang Kurang Upaya  07-06-2012 Muat turun
Bhg. B 11 - Pemulihan Dalam Komuniti 07-06-2012 Muat turun
Bhg. B 12 - Perkhidmatan Kaunseling 07-06-2012 Muat turun
Bhg. B 13 - TASKA 07-06-2012 Muat turun
Bhg. B 14 - Pusat Jagaan 07-06-2012 Muat turun
Bhg. B 15 - Pertubuhan Sukarela Kebajikan 06-06-2012 Muat turun
Bhg. C - Institusi  06-06-2012 Muat turun
Tarikh Kemaskini : 12/12/2023