Profil Pengarah Bahagian

Nama     : Hanani binti Sidek
Jawatan: Pengarah
Telefon  : 03-8323 1766
Faks      : 03-8323 2091
E-mel     : hananisidek@jkm.gov.my
Tarikh Kemaskini : 08/09/2022