Bahagian - Bahagian

Profil Pengarah Bahagian

Nama     : Marhanum bt. M.Haniff
Jawatan: Pengarah
Telefon  : 03-8323 1766
Faks      : 03-8323 2091
E-mel     : marhanum@jkm.gov.my

Tarikh Kemaskini : 04/07/2019