Profil Pengarah Bahagian

Nama : Hezleen binti Hassan  Jawatan: Pengarah Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat  Telefon: 03-8323 1955 Faks    : 03-8323 2049 E-mel   : hezleenhassan@jkm.gov.myNama      : Ahmad Hashim bin Selamat
Jawatan : Pengarah Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat
Telefon   : 03-8323 1955
Faks       : 03-8323 2049
E-mel    
ahmad_hashim@jkm.gov.my
Tarikh Kemaskini : 12/02/2020