Top banner 1

PERKHIDMATAN

KEMUDAHAN DAN KEISTIMEWAAN KEPADA ORANG KURANG UPAYA

Maklumat Kemudahan dan Keistimewaan bagi OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh didapati dalam risalah berikut:-

Risalah Permohonan Pendaftaran OKU dan Kemudahan Kepada OKU Berdaftar
Tarikh Kemaskini : 19/01/2021