Top banner 1

MENGENAI JKM

KOD ETIKA

KOD ETIKA PEKERJA JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT
 
Kod Etika Pekerja Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah piawaian yang diamalkan oleh pekerja yang kompeten, berdisiplin tinggi, bertanggungjawab dan komited terhadap tugas untuk menjamin perkhidmatan kebajikan dan pembangunan masyakarat yang berkesan dan berkualiti.

Klik untuk muat turun dokumen (edisi 2011)

Klik untuk muat turun Buku Kod Etika Pekerja JKM (edisi 2020)

(*dokumen ini hanya terdapat dalam versi Bahasa Melayu sahaja)


 

Tarikh Kemaskini : 11/02/2020