Profil Pengarah Bahagian

 Nama    : Dr. Sopian bin Brahim
 Jawatan: Pengarah Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa
 Telefon  : 03-8323 2300
 Faks      : 03-8323 2585
 E-mel    : sopian@jkm.gov.my
 
Tarikh Kemaskini : 22/05/2020