Top banner 1

MENGENAI JKM

INFO BAHAGIAN

Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mewujudkan bahagian ini pada tahun 1983 dengan dikenali sebagai Bahagian Perkembangan Sosial. Selaras dengan keperluan semasa, bahagian ini telah ditukar kepada Bahagian Perundingan dan Khidmat Masyarakat (PKM) pada tahun 1988. Pada Ogos 2005, ia telah ditukar kepada Bahagian Pembangunan Komuniti, dan bermula pada Februari 2014 sekali lagi ia telah diberi nafas baru dengan dinamakan sebagai Bahagian Komuniti sehingga sekarang.
 
Bahagian Komuniti menumpukan perhatian kepada penglibatan masyarakat dalam pembangunan komuniti melalui penyertaan aktif Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO), komuniti setempat, sektor swasta, para sukarelawan dan komuniti tempatan yang dilakukan melalui kerjasama strategik.
 
Terdapat empat (4) cawangan di Bahagian Komuniti seperti berikut:
 
 • Kesukarelaan
 • Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK)
 • Pemerkasaan Komuniti
 • Hubungan Multisektoral
 
 1. OBJEKTIF BAHAGIAN:
 
 • Menggalakkan dan memberi dorongan kepada komuniti tempatan supaya lebih bertanggungjawab, bersatu padu dan bekerjasama bagi memenuhi keperluan  golongan masyarakat tertentu ke arah kesejahteraan dan pembangunan masyarakat;
 
 • Menggalakkan penglibatan dan sumbangan masyarakat dalam perkhidmatan kebajikan sukarela; dan
 
 • Menggalakkan program dan aktiviti pembangunan sosial.
 
 1. JENIS PERKHIDMATAN
 
 1. Kesukarelaan
 1. Sukarelawan JKM
 
 1. Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK)
 1. Pembangunan PSK
 2. Pengurusan Bantuan Kewangan Kerajaan kepada PSK
 3. Sokongan Permit Pegawai Dagang dan Sokongan Pengecualian Cukai PSK
 4. Pengurusan Bantuan Khas Perbendaharaan (BKP)
 
 1. Pemerkasaan Komuniti
 1. Projek Organisasi Komuniti (POK)
 2. Program Pembangunan Komuniti di PPR @ Kawasan Berisiko Tinggi
 3. Perluasan Program KAWAN (One Stop Help Centre)
 4. Urban Transformation Center (UTC)
 5. Program Khidmat Bantu di Rumah (Home Help Services)
 
 1.  Hubungan Multisektorat
 1. Jaringan Kerjasama Multisektoral
 2. Sumbangan Korporat
 3. Portal My Corporate Care
 4. Pengurusan Bengkel Terlindung

Tarikh Kemaskini : 23/02/2021