Top banner 1

PERKHIDMATAN

SEKOLAH TUNAS BAKTI

Sekolah Tunas Bakti adalah institusi Sekolah Diluluskan bagi pendidikan, latihan dan penahanan kanak-kanak yang ditubuhkan atau ditetapkan di bawah seksyen 65 Akta Kanak-Kanak 2001
 
OBJEKTIF
  • Memberi pemulihan kepada kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah
  • Mendidik kanak-kanak membina sikap  positif, membentuk peribadi yang kukuh dan melengkapkan diri dengan ketrampilan bagi membolehkan mereka hidup berdikari dalam masyarakat
 
KATEGORI KANAK-KANAK
  • Permintaan bertulis ibu atau bapa atau penjaga kepada Mahkamah Bagi Kanak-Kanak supaya menahan anaknya ke Sekolah Diluluskan,
  • Berusia sepuluh tahun ke atas,
  • Didapati bersalah atas apa-apa kesalahan,
  • Ibu atau bapa atau penjaga tidak lagi dapat menjalankan atau tidak berupaya untuk menjalankan apa-apa kawalan yang sepatutnya,
  • Memerlukan pemulihan keinstitusian, dan
  • Kesalahan yang dilakukan tidak daripada jenis yang serius tetapi suai manfaat ditahan selama apa-apa tempoh dan diletakkan di bawah apa-apa ajaran dan tatatertib yang didapati paling berfaedah untuk memulihkan akhlak
 
KEMASUKAN
Perintah Mahkamah di bawah Perenggan 91(1)(f) atau Seksyen 46 Akta Kanak-Kanak 2001
 
TEMPOH PEMULIHAN
Selama tiga tahun tetapi boleh dibebaskan sebelum tamat tempoh dengan kelulusan Kuasa Menteri atau Lembaga Pelawat.
Tarikh Kemaskini : 30/09/2019