Profil Pengarah Bahagian

Nama     : Hamidah binti Ismail
Jawatan: Pengarah Bahagian Pengurusan Maklumat
Telefon  : 03-8323 2332
Faks      : 03-8323 2072
E-mel    : hamidah.ismail@jkm.gov.my
Tarikh Kemaskini : 08/09/2022