Bahagian - Bahagian

Profil Pengarah Bahagian

Nama     : Dirayana bt. Kamarudin
Jawatan: Pengarah Bahagian Pengurusan Maklumat
Telefon  : 03-8323 2332
Faks      : 03-8323 2072
E-mel    : dirayana@jkm.gov.my

Tarikh Kemaskini : 26/11/2021