Arkib Undang - Undang

Senarai Rekod dan Bahan-bahan berkaitan Undang-undang di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang mempunyai nilai kebangsaan dan sejarah sebagai warisan khazanah Jabatan bagi rujukan generasi akan datang:
  • Akta Mahkamah Budak-Budak 1947
  • Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991
  • Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973
Tarikh Kemaskini : 03/01/2018